e-VIZITKA

i-money, s.r.o.

nám. 14. října 1307/2
Praha 5
15000
Česká Republika

Telefon:
257 325 117
Telefax:
257 326 716
E-mailÚprava/editace vizitky

Vážení obchodní přátelé,

dovolujeme si Vás oslovit s následující nabídkou služeb, která je určena pro všechny, kteří se rozhodli rychle a včas řešit návratnost finančních prostředků.

Zabýváme se zejména mimosoudním (v případě zájmu soudním) řešením pohledávek po lhůtě splatnosti, souběžně pak zprostředkováním právního poradenství prostřednictvím advokátních kanceláří a dalšími činnostmi ve spojitosti s řešením pohledávek a předcházením jejich vzniku. Při své práci využíváme zkušeností v uvedené činnosti pro mnoho firem a společností s různým zaměřením, ale i pro jednotlivce. Naše praktiky nemusí nutně narušit případnou další vaši spolupráci s dlužníkem, máte-li o ni zájem. Mimo vymáhání pohledávek jsme schopni zajistit dlouhodobě sledování plateb, např. za inzerci, pravidelné dodávky zboží, apod.

Postup řešení jednotlivých případů je individuální. Způsob naší práce zahrnuje úkony a jednání výhradně v mezích zákona ČR. Jednou z předností řešení je osobní kontakt s dlužníkem, případné hotovostní výběry a sledování i jinak realizovaných splátek. Úspěšnost je poměrně vysoká - v průměru 70% všech případů.

Dlouhodobé zkušenosti máme též v oblasti vymáhání pro leasingové společnosti a to v jakékoliv leasingové komoditě. Tyto případy řešíme operativně - maximálně do jednoho týdne od převzetí případu.


Přehled nabízených služeb:

 • Vyjma mimosoudního inkasa plateb jsme schopni zajistit i zabavení předmětu leasingu spojené s případným odtahem a zajištěním garážového stání či zabavení zboží jakékoliv jiné komodity.
 • Zabýváme se i zjišťováním bonity klientů a tím předcházení případných potíží po uzavření nového obchodního případu.
 • V případě zájmu zajistíme prodej odebraného předmětu leasingu.
 • Řešení pohledávky jsme schopni operativně - náhradním plněním, příp.zápočtem či zprostředkováním prodeje pohledávky.
 • Neúčtujeme náklady spojené s vymáháním pohledávek (30, 60, 90 dnů).
 • Výše odměny je závislá na výši a stavu pohledávek, tj. 10-25%.
 • Splatnost odměny je po vymožení dané pohledávky.
 • Naše síly a působnost jsou rovnoměrně rozloženy po celém území ČR.
 • U případů, kdy se jedná o firmu v likvidaci nebo v konkursu, jsme schopni zajistit přihlášení dané pohledávky u přísl. soudu, event. Vaši firmu v této věci zastupovat.


Pro vymáhání postačí, když nám předáte:

 • IČO dlužníka (dlužníků) + přesný název firmy (obchodní jméno dlužníka) a údaje o typu a výši pohledávek (doba vzniku, faktura, aj.).
 • Na základě informací o dlužníkovi z různých, nám dostupných zdrojů, prověříme nejprve platební schopnost a řešitelnost případu.
 • Pokud dlužník není v likvidaci, konkurzním nebo soudním řízení, či dluh nevymáhá již jiný subjekt, můžeme přikročit ke spolupráci, která začíná uzavřením mandátní smlouvy s plnou mocí na konkrétní případ.


Popis:
Vymáhání pohledávek od Vašich dlužníků mimosoudně je cíleno na rychlost, efektivitu a eliminaci průtahů. K vymáhání dluhů používáme všech prostředků daných českým obchodním, občanským a trestním právem. K ošetření smluvního vztahu pro vymáhání pohledávek užíváme mandátních resp. příkazních smluv.

cs
Made by 1x1